Yleistä

Herkkusuu.fi-sivuston käyttäjät hyväksyvät palvelua käyttäessään alla esitellyt käyttöehdot. Herkkusuu.fi-sivustolla on oikeus muokata ja päivittää käyttöehtoja ilman erillistä ennakkovaroitusta. Palvelun ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Oikeudet

Herkkusuu.fi-sivustolla julkaistavan aineiston, kuten tekstit ja kuvat, ja visuaaliset sekä graafiset elementit, kuten logot ja ikonit, omistaa Herkkusuu.fi. Herkkusuu.fi pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön. Herkkusuu.fi-sivustolla tai sen yhteydessä käytettävät ohjelmistot omistaa ohjelmistojen lisenssinhaltija.

Herkkusuu.fi-sivusto kerää sivuston kävijöistä yleisötietoa, joihin lukeutuvat kävijän ikä ja sukupuoli. Kerättyä tietoa käytetään mainontaominaisuuksien mukaisesti evästeiden ja/tai tunnisteiden avulla. Käyttämällä Herkkusuu.fi-sivustoa sivuston käyttäjä antaa suostumuksen tällaiseen tietojen yhdistämiseen. Kävijät voivat jättäytyä pois mainontaominaisuuksista esimerkiksi mainonnan asetuksia muokkaamalla tai kuluttajille tarjottujen palveluista kieltäytymiseen liittyvien toimintojen avulla.

Sivustolla julkaistavaa aineistoa ei saa tallentaa, hyödyntää, esittää, levittää tai myydä kaupallisessa tarkoituksessa, ellei kävijällä ole Herkkusuu.fin myöntämää erillistä lupaa. Aineistoa saa hyödyntää omaan käyttötarkoitukseen, joka on ei-kaupallinen ja hyödyttää Herkkusuu.fi-sivustoa, ja mikäli alkuperäinen lähde mainitaan aineiston yhteydessä. Tämän tyyppisiä käyttötarkoituksia ovat voittoa tavoittelemattomat toimet, kuten harrastustoiminta tai yleistä hyvää edistävä tutkimustyö.

Mikäli henkilö toimii ulkopuolisena sisällöntuottajana (mm. blogit) tai tuottaa muuten sisältöä (mm. kommentointi, keskustelut) Herkkusuu.fi-sivustolle, antaa hän oikeuden Herkkusuu.fi-sivustolle käyttää tuottamiaan sisältöjä osana sivuston markkinointia ja viestintää eri kanavissa. Julkaistavaa aineistoa voidaan myös muokata tai poistaa tarvittaessa sopivaksi katsotulla tavalla. Vastaavasti Herkkusuu.fi-sivusto pyrkii ulkopuolisten sisällöntuottajien tuottamien ja kolmannen osapuolen julkaisemien sisältöjen tapauksessa varmistamaan, että julkaisujen alkuperäinen lähde merkitään selkeästi näkyviin. Kaupalliset yhteistyöt pyritään myös merkitsemään selkeästi näkyviin julkaisuissa.

Herkkusuu.fi-sivustolla pyritään julkaisemaan aineistoja, jotka ovat hyvän maun mukaisia ja korkealaatuisia, eivätkä loukkaa kolmannen osapuolen tai jonkin ryhmän oikeuksia. Sivuston sisällöntuottajat ja kävijät ovat vastuussa siitä, että heidän sivustolle tuottamansa sisällöt ovat Suomen lain mukaisia sekä noudattavat tekijänoikeuksia ja hyvän digitaalisen julkaisun etikettia. Sisällöntuottajilla ja kävijöillä on oltava tai heidän on pyydettävä oikeus käyttää julkaisunsa aineistoja, kuten kuvia, tekstejä, videoita ja visuaalisia elementtejä. Herkkusuu.fi ei ole vastuussa sille lähetettyjen aineistojen oikeudenmukaisuudesta tai lainmukaisuudesta.

Herkkusuu.fi-sivustolla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa sopimattomaksi katsomaansa sisältöä palvelussaan. Herkkusuu.fi ei ole vastuussa mahdollisista ulkopuolisten sisällöntuottajien ja kävijöiden tuottamista vahingoista ja niiden kustannuksista. Herkkusuu.fi-sivuston ulkopuoliset sisällöntuottajat sekä sivuston kävijät vastaavat henkilökohtaisesti mahdollisista korvausvaateista, jotka ovat osoitettuja heidän tuottamiinsa sisältöihin. Ulkopuolinen sisällöntuottaja on myös korvausvelvollinen Herkkusuu.fi-sivustolle mahdollisista väärinkäytöksistä sekä näiden ehtojen vastaisesta toiminnasta.

Vastuu palvelun sisällöistä

Herkkusuu.fi ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa palvelusta ja käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Herkkusuu.fi-sivusto on pääasiallisesti toiminnassa ja käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta toisinaan sisällöt saattavat olla saavuttamattomissa ulkoisten tekijöiden, kuten sivuston ylikuormituksesta aiheutuvien käyttökatkojen, vuoksi. Se, miten sivuston julkaisuja ja aineistoja tulkitaan ja minkälaisia päätöksiä kävijä tekee julkaisuiden pohjalta, ei ole Herkkusuu.fi-sivuston eikä sen yhteistyökumppaneiden vastuulla.

Herkkusuu.fi-sivustolla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta palvelua kävijälle, joka toimii palvelun käyttöehtojen vastaisesti ja palvelua epäkunnioittavasti. Palvelun tarjonta käsittää myös sivuston yhteyteen kuuluvat muut viestintäkanavat, kuten sosiaalisen median. Palvelun tarjoaminen käyttäjille voidaan myös keskeyttää tai lopettaa – osittain tai kokonaan – ilman ennakkovaroitusta.